Przewodnik wizowy G – K

Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
GABON tak  

Przy wjeździe do Gabonu obywateli polskich obowiązują wizy pobytowe i tranzytowe. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Gabonu za granicą, np. w Paryżu lub Berlinie. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty wydania wizy. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, środków na utrzymanie, rezerwacji hotelu.

Ambasada Republiki Gabońskiej
Ministere des Affaires Etrangeres de la Coopèration et de la Francophonie
B. P. 7866
Libreville, Gabon
tel.: (0-0 241) 77 89 64, 73 82 08
fax: (0-0 241) 73 08 80, 73 93 38 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
GAMBIA tak  

Wizy dla obywateli polskich, a także dla osób stale przebywających na terytorium Polski, wydawane są przez Konsulat Republiki Gambii w Warszawie. Informacje wizowe zamieszczone są na stronie internetowej konsulatu: www.gambia.pl. Paszport musi być ważny minimum 3 miesiące. Przy wjeździe nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Władze graniczne mogą natomiast poprosić o okazanie środków niezbędnych na pobyt w Gambii (zwyczajowo jest to kwota 100 USD na dobę).

Ambasada Republiki Gambii
126 avenue F. D. Roosevelt
B-1050 Bruxelles
tel.: (0-0 32 2) 640 10 49
fax: (0-0 32 2) 646 32 77
Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
GHANA tak   * 4 formularze
* 4 fotografie
* paszport
* ksero biletu lub rezerwacji
* potwierdzenie szczepienia na żółtą febrę UWAGI: Dopłata za wizę EXPRESS (wiza wydawana w 1 dzień) wynosi 20 EURO
Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
50 EURO – wiza – 1 wjazd 100 EURO – wiza wielokrotna (ważna 3 miesiące) 150 EURO – wiza wielokrotna (ważna 6 miesięcy) 200 EURO – wiza wielokrotna (ważna 1 rok) + opłata manipulacyjna 50 zł przy składaniu
GIBRALTAR nie   Wymagany dokument w czasie podróży –  paszport/dowód osobisty  
GEORGIA PŁD. i SANDWICH PŁD.   wymagane pozwolenie na wjazd od komisarza wyspy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
GRECJA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
GRENADA nie do 30 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
GRENLANDIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
GRUZJA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
GUJANA (Kooperacyjna Republika Gujany) tak   Obywateli polskich przy wjeździe do Gujany obowiązują wizy. Aby uzyskać wizę turystyczną pobytową, należy wypełnić trzy wnioski paszportowe i dołączyć trzy zdjęcia paszportowe.  Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym wjazdem do Gujany. Adres najbliższej ambasady:

3 Palace Court, Bayswater
Road, GB – London W2 4LP
tel. (0-0 44 20) 7229 7684
fax (0-0 44 20) 7727 9809
e-mail: ghc.1@ic24.nct Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
Koszt wizy turystycznej wynosi 30 USD, biznesowej jednokrotnej – 40 USD, trzykrotnej – 50 USD, a wielokrotnej – 75 USD.
GUJANA FRANCUSKA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
GWATEMALA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
GWADELUPA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
GWINEA (Republika Gwinei) tak   Wizy wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Gwinei (najbliższa w RFN). Można je także uzyskać w Konsulacie Honorowym Gwinei w Warszawie. Turysta powinien mieć środki wystarczające na utrzymanie, nie musi ich jednak okazywać przy wjeździe.
Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
 
GWINEA BISSAU tak   Wizy wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Gwinei Bissau (Moskwa, Paryż, Bruksela). Turysta powinien mieć wystarczające środki utrzymania, nie musi ich jednak okazywać przy wjeździe.

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
 
GWINEA RÓWNIKOWA tak   Obywatele polscy udający się do Gwinei Równikowej muszą mieć ważną wizę. Można ją uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Gwinei Równikowej (w Europie m.in. w Hiszpanii i Francji, a w krajach ościennych w Nigerii, Kamerunie i Gabonie). Osoba starająca się o wizę winna mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności. W Polsce nie ma ambasady Republiki Gwinei Równikowej. Adres najbliższej ambasady: 29, boulevard de Courcelles F-75008 Paris tel. (0-0 33) 1 56 88 54 54 fax (0-0 33) 1 56 88 10 75 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
H Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
HAITI nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
HISZPANIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
HONDURAS nie do 90 dni (z możliwością przedłużenia, w uzasadnionych przypadkach, o kolejne 90 dni) Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
HONGKONG nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
I Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
INDIE tak   * 1 formularz
* 2 fotografie
* paszport
* bilet lotniczy datowany w dwie strony lub ksero
* dla wiz służbowych – zaproszenie z Indii + pismo delegujące z firmy polskiej wyłącznie w język ang. UWAGI: Wiza ważna 6 miesięcy na wjazd.

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
tranzytowa jednokrotna/dwukrotna (ważna 15 dni) – 46 zł studencka – 345 zł wielokrotna (ważna 6 miesięcy) – 184 zł wielokrotna (ważna 1 rok) – 299 zł wielokrotna (ważna do 5 lat) – 598 zł transfer wizy do nowego paszportu – 23 zł Okres oczekiwania:  od 7 do 17 dni
INDONEZJA tak możliwość otrzymania wizy na granicy * 2 formularze
* 2 fotografie
* paszport
* rezerwacja przelotu UWAGI: Wiza ważna 3 miesiące na wjazd . Do wizy służbowej wymagane jest zaproszenie z Indonezji + pismo delegujące z firmy polskiej wyłącznie w języku angielskim.

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
35 USD – pobytowa do 60 dni 100 USD – wiza wielokrotna zarówno służbowa jak i turystyczna 100 USD – służbowa od 30 dni do 1 roku Okres oczekiwania:  8 dni
IRAK tak  

Obywatele RP mogą wjeżdżać do Iraku na podstawie wiz uzyskanych osobiście w irackich przedstawicielstwach dyplomatycznych lub konsulatach.  Posiadacze paszportów dyplomatycznych są zwolnieni z opłaty. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przyjazdu cudzoziemców do lokalnego biura meldunkowego w okresie 10 dni od przekroczenia granicy. Przywrócono także obowiązek poddawania się testom na AIDS. Placówki dyplomatyczne Iraku Biuro Łącznikowe Republiki Iraku ul. Dąbrowiecka 9 A, 03-932 Warszawa tel. 617 56 20, 617 57 73 fax 617 70 65 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

Opłata za krótkoterminową wizę jednokrotną wynosi 40 USD.

IRAN tak   * 2 formularze
* 3 fotografie (kobiety w chustce na głowie)
* paszport
* pismo przewodnie lub zaproszenie z Iranu
* rezerwacja przelotu UWAGI: Wiza ważna 30 dni od daty wystawienia. Max pobyt do 30 dni

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
337,50 zł. – pobyt powyżej 5 dni 300 zł. – pobyt do 5 dni i tranzyt Okres oczekiwania:  3 tygodnie
IRLANDIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
ISLANDIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
IZRAEL nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
J Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
JAMAJKA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Polaków obowiązują wizy pobytowe. Turyści mają możliwość uzyskania wizy na granicy. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Wymaga się okazania biletu powrotnego. W przypadku turystów indywidualnych (bez wykupionego pakietu turystycznego) służby imigracyjne mogą żądać okazania środków finansowych potrzebnych na deklarowany czas pobytu (gotówka lub karty kredytowe) oraz prosić o szczegółowy plan pobytu. W Polsce nie ma ambasady Jamajki. Adres najbliższej ambasady: Schmargendorfer Strasse 32, D – 12159 Berlin tel. (0-0 49 30) 85 99 450 fax (0-0 49 30) 85 99 45 40 e-mail: info@jamador.de Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą 20 USD
JAPONIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
JEMEN tak możliwość otrzymania wizy na granicy Polacy wyjeżdżający do Jemenu mogą uzyskać wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie . Można również uzyskać jemeńską wizę pobytową na lotniskach, w portach morskich oraz lądowych przejściach granicznych Republiki Jemeńskiej. Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Przy wjeździe wymaga się minimum 6-miesięcznej ważności paszportu. Ambasada Republiki Jemenu ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa tel. 617 60 25-26 fax 617 60 22 E-mail: warsaw@yemen-embassy.pl, yemen-embassy@emen-embassy.pl Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą wiza na 30 dni kosztuje 55 USD
JORDANIA tak  

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz uprawniających do wjazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Obywatele polscy mogą otrzymać jednokrotne wizy na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia granicznego na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy są wydawane na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

Opłata wynosi 10 JOD (ok. 14 USD).

K Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
KAJMANY tak  

Wymagana jest wiza (informacje o wymaganiach wizowych dostępne są na stronie internetowej: www.gov.ky/pls/immigration/immigration.home) Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
KAMBODŻA tak   * 1 wniosek
* 1 fotografia
* paszport

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
85 zł / 5 dni
KAMERUN tak możliwość otrzymania wizy na granicy (należy się uprzednio skontaktować z konsulem honorowym RP w Jaunde)

Obywatele polscy udający się do Kamerunu muszą mieć ważną wizę. Można ją uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Kamerunu (najbliższe w Moskwie). Osoba starająca się o wizę musi mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności. Powinna również przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Kamerunie oraz powrotny bilet lotniczy lub zaproszenie. Musi także określić cel swojej wizyty. Istnieje możliwość uzyskania wizy na lotnisku.

Ambasada Republiki Kamerunu
Povarskaya 40
121069 Moskwa
tel.: (0-0 7 095) 290 65 49, 290 00 63
fax: (0-0 7 095) 290 61 16
ambacamos@yahoo.fr Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
KANADA nie do 6 miesięcy, o ile przy kontroli granicznej nie zostanie określony krótszy okres pobytu tylko dla paszportów czytanych maszynowo, a od 01.01.09 tylko dla paszportów biometrycznych (posiadacze zwykłych paszportów – wymagana wiza) Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
KATAR tak   Obywateli polskich obowiązują wizy na przejazd i pobyt (najbliższe ambasady Kataru są w Berlinie i Moskwie). Nie ma możliwości otrzymania wizy na granicy bez uprzedniego uzyskania promesy wizowej. Paszport osoby ubiegającej się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od momentu wjazdu.  Adres najbliższej ambasady: 117049 Moscow, Korowij wał 7, kw. 196-198 tel. (0-0 7 095) 230 15 77, 230 16 78 fax (0-0 7 095) 230 22 40, 935 76 70 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
KENIA tak możliwość otrzymania na granicy wizy z ważnością do 90 dni Obywatele polscy udający się do Kenii muszą mieć wizę pobytową, którą można uzyskać bezpośrednio po przylocie na lotnisku międzynarodowym w Nairobi lub w Mombasie oraz na każdym przejściu lądowym i w porcie w Mombasie. Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Osoby mające ważną kenijską wizę turystyczną po wizycie w Tanzanii bądź Ugandzie mogą wrócić na terytorium Kenii bez konieczności ponownego wykupienia wizy. W Polsce nie ma ambasady Republiki Kenii. Adres najbliższej ambasady:

Via Archimede, 164, I-00197 Roma
tel. (0-0 39 06) 808 27 17, 808 27 18
fax (0-0 39 06) 808 27 07
e-mail: kenroma@rdn.it
Internet: www.embassyofkenya.it Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
Cena wizy turystycznej ważnej 3 miesiące wynosi 50 USD.
KIRGISTAN tak   Z dniem 1 lipca 2008 r. władze Republiki Kirgiskiej wprowadziły obowiązek wizowy wobec obywateli polskich. Można ją uzyskać we wszystkich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych tego kraju. Najbliższe z nich znajdują się w Berlinie i Mińsku. Wizę na granicy można uzyskać tylko w międzynarodowym porcie lotniczym „Manas” w Biszkeku. Opłata konsularna w tym przypadku wynosi 35 USD. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
KIRIBATI tak   Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Kiribati. Najbliższy polski urząd konsularny znajduje się w Sydney (Australia). Aplikować o wizę można w urzędach konsularnych Kiribati:
Mr. Frank Leonhardt, konsul honorowy,
Neumuelen 13, D-22763 Hamburg, Niemcy
tel. (0049) 40 36146112,
fax (0049) 40 36146123, Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
 
KOLUMBIA nie do 90 dni (z możliwością przedłużenia na dalsze 90 dni) Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
KOMORY tak  

Obywatele polscy muszą mieć wizę i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy (wyspa Majotta jest terytorium zamorskim Francji). Dwutygodniową wizę pobytową można uzyskać w nielicznych przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Komorów (Bruksela: tel. 0032 9 3495 493, faks 0032 2 2184 143 lub 2186 984; Paryż: 00331 40 679 054, faks 48 4513 65 lub 48 598 726; Kolonia: 0049 223 454 444; Nairobi: 00254 20 222 964, 222 748; Kair: kom. 00202 0105 755 565, faks 00202 336 12 18), a także na lotnisku (Hahaya-Moroni) i w porcie Moroni, a na wyspie Anjouan w porcie Mutsamudu. Koszt wizy 30 EUR (płatne we frankach FC, EUR i USD), niezbędne 2 zdjęcia. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
KONGO tak   * 1 formularz
* 3 fotografie
* paszport

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
105 USD / 5 dni
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA tak   Polscy turyści udający się do tego kraju muszą mieć wizy pobytowe lub tranzytowe, które można uzyskać w Ambasadzie DRK w Warszawie. Wymagany jest przynajmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu. Na przejściach granicznych należy liczyć się ze wzmożoną kontrolą – dotyczy to głównie przejścia drogowego na granicy z Zambią (zdarzały się przypadki niehonorowania wiz wydanych przez Ambasadę DRK w Warszawie). Ambasada Demokratycznej Republiki Konga ul. Szarotki 11 A 02-609 Warszawa tel./fax 844 85 35 e-mail: ambardcvarsovie@yahoo.fr Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO – DEMOKRATYCZNA tak   Obywatele RP muszą mieć wizę wjazdową (wiza jest płatna, wydawana przez Ambasadę KRL-D w Warszawie, minimalny okres oczekiwania wynosi 3 tygodnie). Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Wymagany okres ważności paszportu przy ubieganiu się o wizę wynosi co najmniej 6 miesięcy. Należy również pamiętać o konieczności uzyskania wizy chińskiej, co najmniej dwukrotnej, w przypadku tranzytu przez Chiny. W zasadzie obecnie w KRL-D dopuszczalna jest jedynie zorganizowana turystyka grupowa, i to też w ograniczonym zakresie. Możliwe są indywidualne wyjazdy turystyczne, ale za pośrednictwem miejscowego biura turystycznego, które organizuje całość pobytu: przejazd, zakwaterowanie w hotelach oraz obowiązkowo asystę opiekuna-tłumacza. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
KOREA POŁUDNIOWA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
KOSOWO nie   Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
KOSTARYKA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
KUBA tak   * paszport
* potwierdzenie rezerwacji hotelu lub datowane zaproszenie
* rezerwacja przelotu WIZA SŁUŻBOWA (dodatkowo):
* 1 wniosek
* 1 fotografia
* zaproszenie
* pismo przewodnie
* kopia biletu lub rezerwacji

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
22 EURO – wiza turystyczna 55 EURO – wiza służbowa Okres oczekiwania:  od 7 do 8 dni
KUWEJT tak   * 2 wnioski wizowe w jęz. ang.
* 2 fotografie
* 2 ksero paszportu
* zaproszenie z Kuwejtu
* pismo przewodnie z firmy polskiej w której klient jest pracownikiem UWAGI: Ambasada wydaje wyłącznie wizy dyplomatyczne, biznesowo-służbowe.

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
550 zł / 14 dni

 

A – F G – K L – R S – Z

 

Polskie Biuro Podróży w Kielcach oświadcza, iż dokłada wszelkiej staranności w aktualizowaniu powyższych danych, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmian w przepisach wizowych i dezaktualizacji zamieszczonych powyżej informacji.