Przewodnik wizowy S – Z

 

Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Dokument podróży  Cena / okres oczekiwania
SAINT LUCIA nie do 180 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SAINT PIERRE i MIQUELON nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
SAINT VINCENT
I GRENADYNY
nie czas pobytu określany przy wjeździe Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SALWADOR nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SAMOA nie do 60 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SAN MARINO nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
SENEGAL tak  

Obywatele polscy udający się do Republiki Senegalu muszą mieć ważną wizę zarówno na podróż turystyczną, jak i na przejazd tranzytem. Nie wydaje się wiz na lotnisku, a turyści przylatujący bez ważnej wizy nie są wpuszczani na terytorium Senegalu. W Polsce wizę na pobyt krótki można uzyskać w Konsulacie Francji. Konsul może prosić o okazanie zaproszenia lub potwierdzonej rezerwacji hotelu (stosowane wymiennie). Wymagany okres ważności paszportu wynosi 5 miesięcy ponad okres planowanego pobytu. Przy przekraczaniu granicy formalnie obowiązuje okazanie biletu powrotnego. Turysta powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać służbom granicznym. Osoby podejmujące pracę lub przedłużające swój pobyt muszą uzyskać stosowne zezwolenia wydawane w MSW. Funkcjonariusze policji i żandarmerii uprawnieni są do kontrolowania dokumentów cudzoziemców, dlatego zaleca się noszenie przy sobie kserokopii paszportu z ważną wizą.

Ambasada Republiki Senegalu
Dessauer Strasse 28/29
D-10927 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 85 62 19-0
fax: (0-0 49 30) 85 62 19 21 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
SERBIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SESZELE tak możliwość otrzymania na granicy wizy ważnej do 30 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
SIERRA LEONE tak   Wizy wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Sierra Leone, np. w Moskwie czy w Belgii (Bruksela, 410, av. de Tervuren, tel. 00322/771 00 53). Turysta powinien dysponować środkami wystarczającymi na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać służbom granicznym. Możliwe jest przekroczenie granicy od strony Gwinei. W Polsce nie ma ambasady Republiki Sierra Leone. Adres najbliższej ambasady: Rublowskoje szossé 26, korp. 1, kw. 58-59, 121615 Moskwa tel. (0-0 7 095) 415 41 66, 415 41 24 fax (0-0 7 095) 415 29 85 Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
SINGAPUR nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SŁOWACJA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
SŁOWENIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
SOMALIA tak  

Żadna tzw. ambasada Somalii za granicą nie reprezentuje władz konstytucyjnych, a więc niejasna pozostaje sprawa legalnego wystawiania wiz. Kraj jest podzielony na liczne strefy wpływów, kontrolowane przez przywódców klanów lub ugrupowań zbrojnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa – jedynie terytorium samozwańczego Somalilandu (północnozachodnia część Somalii) jest w miarę bezpieczne. W październiku 2005 r. odbyły się tam nawet wybory. Ponieważ społeczność międzynarodowa nie uznała władz tego terytorium, odradza się występowanie o wizy wjazdowe do Somalilandu. Identyczne zastrzeżenia mogą odnosić się do podobnego, półautonomicznego Puntlandu (północnowschodnia część Somalii). Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
SRI LANKA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
SUDAN tak   Między Polską a Sudanem obowiązuje ruch wizowy. Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach i w portach w Sudanie. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową należy ubiegać się w sudańskim urzędzie konsularnym za granicą. Adres najbliższej ambasady: Kurfürstendamm 151, D-10709 Berlin tel. (0-0 49 30) 890 69 80 fax (0-0 49 30) 894 09 693 e-mail: post@sudan-embassy.de Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
SURINAM tak   Przy wjeździe do Surinamu obywateli polskich obowiązują wizy pobytowe i tranzytowe. Aby otrzymać wizę turystyczną, należy wypełnić formularz wizowy i dołączyć dwa zdjęcia. Formularz można uzyskać również na lotnisku (koszt: 10 USD). Jeśli podróżuje się w celu innym niż turystyczny, wymagane jest zaproszenie. Wizy nie można uzyskać na granicy. O wizę można aplikować w Ambasadzie Surinamu w Hadze lub w Konsulacie Generalnym Surinamu w Amsterdamie. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.surinfo.org. Wymagana kwota pieniędzy na każdy dzień pobytu nie jest określona. Paszport w chwili wjazdu na teren Surinamu musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Obowiązkowo należy okazać bilet powrotny. Przepisy celne nie odbiegają od standardowych. Nie ma ograniczeń przy wwożeniu i wywożeniu pieniędzy. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą pobytowa 60dniowa z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy – 35 EUR, 60dniowa z prawem wielokrotnego przekroczenia granicy – 45 EUR, 6miesięczna z prawem wielokrotnego przekroczenia granicy – 105 EUR, roczna turystyczno-biznesowa – 135 EUR.
SWAZILAND/ SUAZI nie Obywatele polscy udający się do Swazilandu nie potrzebują wizy, na pobyt do 30 dni. Zezwolenie na wjazd uzyskuje się na przejściu granicznym. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
SYRIA tak   * 1 formularz
* 1 kolorowa fotografia
* paszport UWAGI: Wiza ważna 2 miesiące na wjazd

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
25 EURO – pobytowa jednokrotna
40 EURO – pobytowa wielokrotna Okres oczekiwania: 8 dni
SZWAJCARIA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
SZWECJA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
T Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
TADŻYKISTAN tak  

Obywatele Polski podróżujący do Tadżykistanu objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Tadżykistanu w Berlinie lub Moskwie, podając cel wyjazdu. Można ją także otrzymać w ambasadach Tadżykistanu w krajach ościennych. Na wizę czeka się ok. dwóch tygodni. Na miejscu jest możliwość przedłużenia jej. Nielegalne przedłużenie pobytu poza liczbę dni określonych w wizie grozi wysoką karą pieniężną nakładaną przez straż graniczną, a nawet wszczęciem postępowania sądowego. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
TAJLANDIA tak   * 1 formularz
* 1 fotografia
* paszport Na wyjazd służbowy wymagane jest zaproszenie z Tajlandii + pismo delegujące z firmy polskiej w jęz. ang. Wiza ważna 3 miesiące na wjazd. Długość pobytu: max. 30 dni

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
Wizy turystyczne i służbowe wydawane są maksymalnie na 4 wjazdy. Za każdy wjazd płaci się:
* 100 zł – wiza turystyczna
* 200 zł – wiza służbowa jednokrotna
* 500 zł – wiza służbowa wielokrotna Okres oczekiwania: 7 dni
TAJWAN nie do 30 dni * 1 formularz
* 1 fotografia
* paszport
* zaproszenie i bilet lotniczy lub rezerwacja hotelu i bilet lotniczy Wiza ważna 2 miesiące na wjazd. Do 14 dni pobytu wiza wydawana na granicy

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą 
150 zł – pobytowa
225 zł – ekspres Okres oczekiwania: 7 dni
TANZANIA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TIMOR WSCHODNI tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TOGO tak   Obywatele polscy udający się do Republiki Togo muszą mieć ważną wizę zarówno na podróż turystyczną, jak i na przejazd tranzytem. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Togo (w Polsce brak). Starając się o wizę, należy przedstawić powrotny bilet lotniczy lub środki finansowe na jego zakup, na przykład w postaci kaucji wpłaconej do banku lub biura podróży. Wizę można również uzyskać na przejściach drogowych Togo z Ghaną oraz Beninem. Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TONGA tak   Wymaganą wizę (40 TOP) można uzyskać przy wjeździe do Tonga. Należy przedstawić bilet powrotny i dowód posiadania wystarczającej ilości środków finansowych na pobyt. Aby przedłużyć pobyt, konieczne jest pozwolenie od głównego urzędnika imigracyjnego (Principal Immigration Officer). Wizy wydawane są na 31 dni, z możliwością dwukrotnego przedłużenia. Obowiązuje opłata wyjazdowa w wysokości 25 TOP. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TRYNIDAD i TOBAGO nie do 30 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
TUNEZJA tak   * 1 formularz
* 1 fotografia
* paszport + ksero paszportu
* potwierdzenie rezerwacji hotelu, zaproszenie, rezerwacja lotnicza UWAGI: Wiza ważna 3 miesiące na wjazd Przy wyjazdach indywidualnych niezbędne jest zaproszenie lub rezerwacja hotelu.

Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
pobytowa – 100 zł
tranzytowa – 28 zł Okres oczekiwania: 14 dni
TURCJA tak Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TURKS i CAICOS nie   Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
TURKMENISTAN tak  

Wizy wydawane są – na podstawie zaproszenia od osoby fizycznej lub prawnej poświadczonego przez MSZ Turkmenistanu – tylko przez konsulaty i wydziały konsularne ambasad Turkmenistanu, np. w Kijowie czy w Moskwie.

Wizy wydaje się w trybie normalnym w ciągu 4-10 dni lub w trybie ekspresowym w ciągu 3 dni roboczych. Dodatkowa opłata za ekspresowe wydanie wizy wynosi 100 proc. kosztów. W przypadku ubiegania się o tzw. wizę dziennikarską z aplikacją należy wystąpić ze znacznym wyprzedzeniem. Procedura wydania wizy trwa nawet do ok. miesiąca. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

Wiza zwykła na wjazd i wyjazd kosztuje:
10 dniowa – 31 USD,
20 dniowa – 41 USD,
na 1 miesiąc – 51 USD,
na 2 miesiące – 81 USD,
na 3 miesiące – 111 USD,
na 6 miesięcy – 201 USD,
na 1 rok – 381 USD.

Wizy wielokrotne kosztują:
na 1 miesiąc – 71 USD,
na 2 miesiące – 111 USD,
na 3 miesiące – 151 USD,
na 6 miesięcy – 271 USD,
na 1 rok – 511 USD.

TUVALU tak możliwość otrzymania na granicy wizy ważnej do 30 dni, z ewentualnością przedłużenia do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
U Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
UGANDA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
UKRAINA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
URUGWAJ nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
V Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
VANUATU nie do 30 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
W Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
WALLIS i FUTUNA nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WATYKAN nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WENEZUELA tak możliwość otrzymania na granicy wizy w formie karty turystycznej z ważnością do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
WĘGRY nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WIELKA BRYTANIA
oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie – Jersey, Guernsey, Alderney
nie do 180 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WŁOCHY

nie

do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ tak  

Przed przyjazdem na Wybrzeże Kości Słoniowej konieczne jest uzyskanie wizy pobytowej lub tranzytowej w Konsulacie Francji w Warszawie albo w jednej z ambasad Wybrzeża Kości Słoniowej w Europie (np. w Moskwie, Paryżu, Bonn, Bernie, Kopenhadze, Madrycie, Londynie). Nie wydaje się wiz na granicy. Paszport powinien być ważny dłużej niż wiza. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe (Ambasada Wybrzeża Kości Słoniowej może żądać okazania takiego biletu przed wydaniem wizy) ani określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przed wydaniem wizy konsul zwykle żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego cel wizyty, np. Zaproszenia.

Ambasada Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej
Königstrasse 93
D-53115 Bonn
tel.: (0-0 49 228) 21 20 9, 21 20 99, 911 66-0
fax: (0-0 49 228) 21 73 13
amcib@t-online.de
www.ambaci-allemagne.de Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
WYSPY KANARYJSKIE nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WYSPY MARSHALLA tak  

Przy wjeździe na Wyspy Marshalla wymagana jest wiza (turystyczną można uzyskać na granicy) i okazanie powrotnego biletu oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na czas pobytu. Obowiązuje opłata wyjazdowa w wysokości 15 USD. Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą

 
WYSPY OWCZE nie do 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport/dowód osobisty  
WYSPY SALOMONA tak możliwość otrzymania na granicy wizy ważnej do 90 dni, z ewentualnością przedłużenia na kolejne 90 dni Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
WYSPY ŚW. HELENY (obejmuje Wyspę Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha)   wymagane pozwolenie administratora wyspy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport  
WYSPY ŚW. KRZYSZTOFA i NEVIS tak   Obywateli RP obowiązują wizy. Wizę można otrzymać w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie. Paszport musi być ważny przynajmniej przez 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z kraju. Obowiązuje okazanie biletu powrotnego oraz posiadanie środków wystarczających na utrzymanie przez deklarowany czas pobytu. Nie określono kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu.
Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą
180 PLN
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA i KSIĄŻĘCA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
Z Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty  Cena / okres oczekiwania
ZAMBIA tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  
ZIMBABWE tak możliwość otrzymania wizy na granicy Wymagany dokument w czasie podróży – paszport z wizą  

 

A – F G – K L – R S – Z

 

Polskie Biuro Podróży w Kielcach oświadcza, iż dokłada wszelkiej staranności w aktualizowaniu powyższych danych, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmian w przepisach wizowych i dezaktualizacji zamieszczonych powyżej informacji.