Work & Travel

 

 

Work and Travel USA

Ideą programu Work & Travel USA jest oferowanie studentom z całego świata możliwości uczestniczenia w wymianie kulturowej w Stanach Zjednoczonych w czasie wakacji letnich. Program ten umożliwia poznanie USA, stosunków pracy panujących w przedsiębiorstwach amerykańskich oraz praktyczną naukę języka angielskiego.

Program realizowany jest w okresie od 25 maja do 25 września. W tym okresie student ma prawo do pracy maksymalnie przez  4 miesiące. Po tym okresie studentowi przysługuje prawo legalnego pobytu w USA (bez prawa pracy) przez 30 dni.Powrót studenta do Polski musi nastąpić przed rozpoczęciem roku akademickiego na jego uczelni.

Program realizowany jest przy współpracy z największymi tego typu organizatorami w świecie – naszymi wieloletnimi wiarygodnymi partnerami specjalizującymi się w programach międzynarodowej wymiany studentów – CIEE, CHI, Interexchange, Intrax.

Program oferowany jest w następujących opcjach:

 • Self Placement – student sam szuka amerykańskiego pracodawcy i składa do Almaturu potwierdzenie tego zatrudnienia „na papierze” przed wyjazdem do USA
 • Arranged Placement – nasi amerykańscy partnerzy oferują studentom oferty pracy. Sam sposób zdobycia oferty może nastąpić poprzez spotkanie na targach pracy, Interview online czy samo CV.


Zakwaterowanie

Student powinien samodzielnie znaleźć sobie zakwaterowanie. Zazwyczaj razem z ofertą pracy pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania bądź doradza gdzie je można znaleźć.

Pieniądze
Uczestnicy powinni mieć przy sobie wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego oraz ewentualnych rozrywek do momentu pierwszej wypłaty, którą otrzymują zazwyczaj po 2 tygodniach.

Ubezpieczenie
Uczestnicy są ubezpieczeni na okres pracy (max. 4 miesiące). Przed wyjazdem studenci otrzymują szczegółową broszurę dotyczącą warunków ubezpieczenia i świadectwo ubezpieczeniowe (w roku 2012 każdy z uczestników był ubezpieczony na kwotę min. 50.000 USD).

Bilet lotniczy
Jako biuro specjalizujące się w turystyce studenckiej mamy możliwość zaoferowania studentom wyjątkowo korzystne warunki i stawki biletów lotniczych. Im wcześniejsza rezerwacja, tym większa gwarancja wylotu w terminie i za jak najniższą cenę.

Wsparcie
W razie jakichkolwiek problemów na terenie Stanów Zjednoczonych student może kontaktować się z całodobowo czynnym biurem organizacji amerykańskiej w USA.

Social Security Number i podatki
Wszyscy uczestnicy, którzy nie brali udziału w tego typu programie i nie został im przyznany Social Security Number muszą ubiegać się o jego przyznanie zaraz po przyjeździe do USA. Dzięki SSN można otrzymywać wynagrodzenie. Studenci mogą być zobowiązani do opłacenia podatku federalnego i stanowego. Po powrocie do Polski uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot podatków. 

Procedura
 • podpisanie umowy z naszym biurem
 • znalezienie pracodawcy w USA
 • dokonanie rezerwacji biletu lotniczego oraz złożenie kompletnej aplikacji
 • dokonanie pełnej wpłaty za program
 • pobranie promesy wizowej
 • otrzymanie wizy w Konsulacie Amerykańskim
 • dokonanie pełnej wpłaty za bilet + odbiór
 • wylot do USA i udane wakacje

Warunki
 • Wiek pomiędzy 18-30 lat (górna granica wieku jest elastyczna)
 • Status studenta studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych (w dniu wyjazdu ukończony pierwszy rok studiów oraz w dniu spotkania z konsulem nie ukończony ostatni rok studiów przewidziany w regulaminie danego kierunku)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (średniozaawansowany)
 • Samodzielność i dojrzałość
 • Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłat w terminie
 • Posiadanie paszportu ważnego do 30.04.2019
 • Posiadanie oraz regularne sprawdzanie konta poczty elektronicznej

Wymagane dokumenty
 • Kserokopia legitymacji studenckiej
 • Kserokopia indeksu (strona ze zdjęciem i wpisami na semestry)
 • Aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status Studenta
 • Kserokopia paszportu ważnego min. do 30.04.2019
 • Kserokopie wszystkich wcześniejszych wiz amerykańskich (jeśli były wydane)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • CV w języku angielskim w wersji elektronicznej ze zdjęciem


Koszty programu